ĐĂNG KÝ THAM GIA


Bước 1 - Mời bạn click vào bảng thi đội bạn tham gia
Tải kế hoạch cuộc thi Tải thể lệ cuộc thi Tải phiếu đăng ký dự thi


QUẢN TRỊ MẠNG & AN TOÀN THÔNG TIN


LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG SMARTPHONE


LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG: WEBSITE, DESKTOP,...


LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG AIoT & BLOCKCHAIN

Copyright © 2018 CLB Hutech YouthDev - Khoa CNTT - Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH
Thiết kế và xây dựng bởi Vinh Phạm